Etsi tuote:
   
 
 
Etusivu Julkaisut E-Julkaisut Ostoskori Toimitusehdot Yhteystiedot
 

Tuotehaku

  

Maaseutuvaikutusten arviointi kunnan kehittämisen työkaluna

0.00 €

 

Manse mallillaan - Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot. Acta nro 211

0.00 €

 

Oppimistiloja ja rajanylityksiä. KARTUKE-tutkimus- ja kehittämisohjelman arviointi oppimis- ja kehittämistoiminnan näkökulmasta. Acta nro 185

0.00 €

 

Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa. Acta nro 197

0.00 €

 

LapsiARVI-kriteerit - perusvaatimukset lastensuojelupalvelujen laadulle. Opas laadun arviointiin ja kehittämiseen

0.00 €

 

Lastensuojelupalvelujen onnistumisen arviointi ...

0.00 €

 

Parasta Artun mitalla? Arviointia Paras-uudistuksen lähtötilanteesta ja kehittämispotentiaalista kunnissa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 5

0.00 €

 

Kuntien peruspalvelujen arviointihanke. Loppuraportti. Praksis 10

0.00 €

 

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa

0.00 €

 

KISA - kuntien viestinnän seuranta- ja arviointijärjestelmä. Acta nro 201.

0.00 €

 

Syytön, sankari vai konna? Tampereen toimintamallin arviointi. Acta nro 257

0.00 €

 

Förhandsbedömning av effekterna av kommunala beslut

0.00 €

 

Mervärde genom nätverk. Verktyg för effektivare nätverksarbete

0.00 €

 

Lastensuojelupalvelujen hankkimisen ja tuottamisen näköaloja. Raportti kyselystä palvelujen hankkijoille ja tuottajille Kuntaliiton LapsARVI-hankkeessa vuonna 2007

0.00 €

 

Lastensuojelupalvelujen laadunhallinta Julkaisussa...

0.00 €

 

Miksi arvioida kunnan palveluja? ARVI II Esimerkkejä valtuusto- ja lautakuntatason tavoitteista ja arvioinnista

0.00 €

 

Paikallistalouden lähtökohdat ARTTU-tutkimuskunnissa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 4

0.00 €

 

Suositus arvioinnista kuntien valtuustoille. Perustelut ja täsmennykset

0.00 €

 

Kehittyvät tilaaja-tuottajamallit suomalaisissa kaupungeissa

0.00 €

 

Tartu verkkoon. Työvälineitä verkostojen johtamiseen ja kehittämiseen

0.00 €

 

Kehittyvä tarkastuslautakunta tavoitteiden toteutumisen ja tuloksellisuuden arvioijana

0.00 €

 

Parasta ennen. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 1

0.00 €

 

Rakennemuutoksen taloushyötyjä odotellessa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 17

0.00 €

 

Kaupunkiseutujen kasvukivut. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 15

0.00 €

 

Rakenteet, päätöksenteko ja toiminta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 16

0.00 €

 

Koulutuspalvelut ARTTU-kunnissa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 18

0.00 €

 

Opittavaa kuntaliitosprosesseista ...

0.00 €

 

Kriisikuntien kuntaliitokset ja ehdotukset niiden kehittämiseksi

0.00 €

 

Reaaliaikaisen arvioinnin hyödyntäminen rakennemuutoksissa

0.00 €

 

Tuumasta toimeen - välineitä kuntien kulttuuripolitiikan seurantaan ja arvioimiseen

0.00 €

 

Hyötyä, tietoa, elämyksiä - kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia

0.00 €

 

Valitse keinot tavoitteiden mukaan! ...

0.00 €

 

Ympäristöterveys ja yhdyskunnat Opas on laadittu...

0.00 €

 

Pelastuslaitosten valvonnan aapinen Tämän oppaan...

0.00 €

 

Kloka beslutsfattare – friskare kommuninvånare ...

0.00 €

 

Asiakkaat arvioitsijoina. Asiakkaiden tyytyväisyys kunnallisiin palveluihin vuonna 2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 51. Acta nro 171

0.00 €

 

Matkalla kohti suuruuden ekonomiaa? Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 3. Acta nro 218

0.00 €

 

Keskuskaupungin ja kehyskunnan jännitteiset kytkennät. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 2. Acta nro 217

0.00 €

 

Paras palvelutuotanto - peruskunnasta peruskallioon? Acta nro 223

0.00 €

 

Parasta Artun mitalla II. Acta nro 242 Arviointia...

0.00 €

 

Kohti parasta kuntatalouden kehitystä? Acta nro 243

0.00 €

 

Kuntarakenne muutoksessa - entä koulutuspalvelut? Acta nro 246

0.00 €

 

The reform to restructure municipalities and services in Finland: A research perspective

0.00 €

 

Kunta elinvoiman johtajana. Acta nro 255 ...

0.00 €

 

Verkostot osana kuntien kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Acta nro 260

0.00 €

 

Kelluvat kunnat. Acta nro 265 Reaaliaikainen...

0.00 €

 

Kokeilut rubikin kuutioina. Acta nro 269 ...

0.00 €

 

Navigoivat kunnat. Acta nro 270 ARTTU2-ohjelman...

0.00 €

 

Evataan yhdessä! Vaikutusten ennakkoarvioinnilla kestäviä päätöksiä

 

 

Iäkkäiden ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen riskitekijät

0.00 €

 

Kuntauudistuspuntari 2014 Raportissa julkaistaan...

0.00 €

 

Kunnat ajopuina - koskesta sumaan. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja 1/2015

0.00 €

 

REA-puntarikyselyn tulosraportti syksy 2016. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 12/2016

0.00 €

 

Näkemyksiä ja kokemuksia kokeiluista ja kokeilukulttuurista. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 7/2017

0.00 €

 

Terveyssosiaalityön nimikkeistö. Nomenklatur för socialarbete inom hälsovården

0.00 €

 

template_sideb

Suomen Kuntaliitto

PL 200
00101 HELSINKI
Puhelin (09) 7711

Kuntaliitto on kuntien yhteinen vahva vaikuttaja ja edunvalvoja,
kunnallisen itsehallinnon vahvistaja ja palvelujen uudistaja.

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta.

© 2012 Suomen Kuntaliitto