Etsi tuote:
   
 
 
Etusivu Julkaisut E-Julkaisut Ostoskori Toimitusehdot Yhteystiedot
 

Tuotehaku

  

Lasten hyvinvointi kunnan yhteiseksi asiaksi Osana...

0.00 €

 

Mitä hyvinvointi on kuntalaiselle? - ja miten kunta sen mahdollistaa?

0.00 €

 

Euroopan unionin vaikutukset kuntien hyvinvointipalveluihin

0.00 €

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnissa. Opas lakisääteisen suunnitelman laadintaan. Osa 1. Suunnitelman valmistelu.

0.00 €

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnissa. Opas lakisääteisen suunnitelman laadintaan. Osa 2. Suunnitelman seuranta ja arviointi

0.00 €

 

Kuntaliiton hyvinvointipoliittinen ohjelma. Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi suunta

0.00 €

 

Panosta hyvinvointiin - se kannattaa! Suomen...

0.00 €

 

Toimiva kunta. Hyvinvointia! Sivistystä! Elinvoimaa!

35.00 €

 

Hyvinvointipalveluiden tuottavuuden mittaaminen. Tapaustutkimuksina Tampere ja Vantaa. Acta nro 220

0.00 €

 

Finlands Kommunförbunds mål för riksdagens mandatperiod 2011-2015. Välfungerande kommuner tryggar vår välfärd

0.00 €

 

Kom och bygg framtidens kommun Kommunen skapar...

0.00 €

 

Kunnat ja globalisaatio Julkaisu koostuu eri...

0.00 €

 

Kunnat innovaatioita edistämässä Tämä selvitys...

0.00 €

 

Suomen Kuntaliiton tavoitteet eduskunnan vaalikaudelle 2011-2015. Toimivat kunnat suomalaisten hyvinvoinnin turva

0.00 €

 

Kuntasektorin henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

0.00 €

 

Kohti kumppanuuspohjaista PED-lähikehittämistä ...

0.00 €

 

Kunta ja seurakunta paikallisen hyvinvoinnin edistäjinä

0.00 €

 

Yhdessä elinvoimaa Kaksi mallia kunnan ja...

0.00 €

 

Rajapinnoilta yhdyspintoihin - kehittämisaloite kunnan ja maakunnan yhteistyöstä

0.00 €

 

Hyötyä, tietoa, elämyksiä - kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia

0.00 €

 

Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2019 Selvityksen...

0.00 €

 

Kommunförbundets välfärdspolitiska program. Nya riktlinjer för social- och hälsovården

0.00 €

 

Vastaamme vanhusten hyvinvoinnista. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän sopeuttaminen ikääntyneiden tarpeisiin. Acta nro 144

0.00 €

 

Kuntien ja kolmannen sektorin projektiyhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollossa. Acta nro 143

0.00 €

 

Arvoverkkoa kokemassa - saaliina tuottavuutta ja innovaatioita. Acta nro 226

0.00 €

 

Kuntastrategiat digitalisaation ohjausvälineenä. Acta nro 267

0.00 €

 

Uudistu ja onnistu hyvällä henkilöstöjohtamisella. Acta nro 272

0.00 €

 

Hyvinvoinnin ja elinvoiman vuoropuhelu yhtenä tulevaisuuden kunnan menestystekijänä

0.00 €

 

Työn murros haastaa henkilöstöjohtamisen Uutta...

0.00 €

 

Wellness city: hyvinvoinnista talouskasvua kaupunkeihin

0.00 €

 

Hyvinvoinnin tietojohtaminen kunnissa. Tekoälyn mahdollisuudet ja haasteet

0.00 €

 

Hyvinvoinnin edistämisen käsite ja sisältö. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja 7/2016

0.00 €

 

Hyvinvoinnin edistäminen kunnassa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 12/2017

0.00 €

 

Vetovoimaiset sivistyskunnat. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 1/2018

0.00 €

 

Kuntapäättäjien näkemykset haasteista ja toimenpiteistä valtuustokaudella 2017-2021. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 2/2018

0.00 €

 

Työn imussa aktiivisesti sopeutuen? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 7/2018

0.00 €

 

template_sideb

Suomen Kuntaliitto

PL 200
00101 HELSINKI
Puhelin (09) 7711

Kuntaliitto on kuntien yhteinen vahva vaikuttaja ja edunvalvoja,
kunnallisen itsehallinnon vahvistaja ja palvelujen uudistaja.

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta.

© 2012 Suomen Kuntaliitto