Etsi tuote:
   
 
 
Etusivu Julkaisut E-Julkaisut Ostoskori Toimitusehdot Yhteystiedot
 

Tuotehaku

  

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, miten opetuspalvelut järjestetään? Perusopetus ja lukiokoulutus Paras-uudistuksessa.

0.00 €

 

Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kansalliskielet

0.00 €

 

Elinvoima, kasvu ja työllisyys kuntatalouden haasteina

0.00 €

 

Kommun- och servicestrukturreformen och nationalspråken

0.00 €

 

Levande demokrati i strukturreformen En levande...

0.00 €

 

Närservicen förnyas. Strukturreform för kommuninvånarnas bästa

0.00 €

 

Den nya kommunen Vad kan vi medborgare och...

 

 

Räddarna i vardagen Kund- och användarorienterad...

0.00 €

 

Kuntaliiton hyvinvointipoliittinen ohjelma. Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi suunta

0.00 €

 

Ohjakset käsissä - opas kuntien ohjelmien johtamiseen

0.00 €

 

Paikallistalouden lähtökohdat ARTTU-tutkimuskunnissa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 4

0.00 €

 

Parasta Artun mitalla? Arviointia Paras-uudistuksen lähtötilanteesta ja kehittämispotentiaalista kunnissa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 5

0.00 €

 

Puitelain toteuttaminen. Toimeenpanon tietopaketti kunnille

0.00 €

 

Parasta naisille? Kuntaliitokset ja naisten edustus kuntien johdossa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 7

0.00 €

 

Arjen pelastajat Asiakas- ja käyttäjälähtöistä...

0.00 €

 

Yhdessä elinvoimaa Kaksi mallia kunnan ja...

0.00 €

 

Toimintaympäristön muutokset ARTTU-tutkimuskunnissa 2000-luvulla. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 10

0.00 €

 

Parasta ennen. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 1

0.00 €

 

Rakenteet, päätöksenteko ja toiminta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 16

0.00 €

 

Henkilöstö uudistusten pyörteissä. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 19.

0.00 €

 

Kuntauudistuspuntarin 1 tulokset Uusi Kunta 2017...

0.00 €

 

Laajan väestöpohjan palvelut fokuksessa - järjestäminen, tuottaminen ja rahoitus. Maakunnat ja palvelurakenteiden uudistaminen - Case Etelä-Pohjanmaa -hankkeen loppuraportti.

0.00 €

 

Ammatillinen koulutus - mainettaan parempi Kuntien...

0.00 €

 

Livskraft, tillväxt och sysselsättning – utmaningar för den kommunala ekonomin

0.00 €

 

Byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter. Stöd för prioritering av uppgifter och kommunsamarbete

0.00 €

 

Kommunförbundets välfärdspolitiska program. Nya riktlinjer för social- och hälsovården

0.00 €

 

Matkalla kohti suuruuden ekonomiaa? Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 3. Acta nro 218

0.00 €

 

Keskuskaupungin ja kehyskunnan jännitteiset kytkennät. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 2. Acta nro 217

0.00 €

 

Rakenteet muuttuvat - mihin suuntaan? Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 6. Acta nro 219

0.00 €

 

Henkilöstö PARAS-uudistuksessa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 8. Acta nro 228

0.00 €

 

Kuntalaiset uudistuvissa kunnissa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 9. Acta nro 229

0.00 €

 

Paras-uudistus kuntapäättäjän silmin. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 20. Acta nro 235.

0.00 €

 

Institutionaalinen luottamus. Acta nro 236 Kuntien...

0.00 €

 

Parasta Artun mitalla II. Acta nro 242 Arviointia...

0.00 €

 

Kohti parasta kuntatalouden kehitystä? Acta nro 243

0.00 €

 

Kuntarakenne muutoksessa - entä koulutuspalvelut? Acta nro 246

0.00 €

 

The reform to restructure municipalities and services in Finland: A research perspective

0.00 €

 

Monikuntaliitokset. Taitavasta toteutuksesta hyviin käytäntöihin. Acta nro 203

0.00 €

 

Kun romppeet ovat paikoillaan. Onnistunut kuntafuusio - pehmeä vai kova henkilöstövoimavarojen johtaminen. Acta nro 204

0.00 €

 

Kuntalaiset ja kunnat muutoksessa. Acta nro 256 ...

0.00 €

 

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuserojen syyt. Acta nro 266

0.00 €

 

Kuntauudistukset leveämpiä hartioita etsimässä. Acta nro 273

0.00 €

 

Elämän loppuvaiheen hyvä hoito tehostetussa palveluasumisessa

0.00 €

 

Vanhusten palveluketju uudistui Porvoossa - kotihoito keskiöön

0.00 €

 

Talouden muuttuvat mekanismit julkishallinnossa ...

0.00 €

 

template_sideb

Suomen Kuntaliitto

PL 200
00101 HELSINKI
Puhelin (09) 7711

Kuntaliitto on kuntien yhteinen vahva vaikuttaja ja edunvalvoja,
kunnallisen itsehallinnon vahvistaja ja palvelujen uudistaja.

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta.

© 2012 Suomen Kuntaliitto