Etsi tuote:
   
 
 
Etusivu Julkaisut E-Julkaisut Ostoskori Toimitusehdot Yhteystiedot
 

Tuotehaku

  

[1] [2] >>>

Palvelut monipalvelupisteisiin - palveluiden järjestäminen kuntaliitoksessa. Salon alueellisten monipalvelupisteiden tukihanke

0.00 €

 

Maaseudun palvelut 11 kuntajohtajan näkökulmasta ...

0.00 €

 

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2003 ...

0.00 €

 

Kuntien järjestämät vanhusten palvelut 2005 ...

0.00 €

 

Parhaat mahdolliset palvelut kaikille kuntalaisille? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 13/2017

0.00 €

 

Vammaispalvelut kunnissa -tutkimuksen liite:graafeja ja tilastoja

0.00 €

 

Hallinnon tukipalvelut kuntakonserneissa ...

0.00 €

 

Lähipalvelut - mitä nekin nyt ovat? Mitä...

0.00 €

 

Vaikuttavat lähipalvelut -projektin loppuraportti ...

0.00 €

 

Opas jätehuollon palvelutason määrittämiseen Opas...

0.00 €

 

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa

0.00 €

 

Paras palvelutuotanto - peruskunnasta peruskallioon? Acta nro 223

0.00 €

 

Kuntarakenne muutoksessa - entä koulutuspalvelut? Acta nro 246

0.00 €

 

Maksujen merkitys kuntien tulopohjan vahvistamisessa ja kysynnän ohjaamisessa. Case päivähoito

0.00 €

 

20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailun laajentaminen

0.00 €

 

Elinvoima, kasvu ja työllisyys kuntatalouden haasteina

0.00 €

 

Närservicen förnyas. Strukturreform för kommuninvånarnas bästa

0.00 €

 

Kommuninvånarens många roller Det är viktigt att...

0.00 €

 

Närservice - och vad är det för någonting? Men vad...

0.00 €

 

Kommuninvånarna i fokus Verktyg för att engagera...

0.00 €

 

Räddarna i vardagen Kund- och användarorienterad...

0.00 €

 

Euroopan unionin vaikutukset kuntien hyvinvointipalveluihin

0.00 €

 

Kunnat ja globalisaatio Julkaisu koostuu eri...

0.00 €

 

Mahdollisuuksien lähiruoka Kasvava kiinnostus...

0.00 €

 

Kunta ruokaostoksilla. Selvitys ruokapalveluiden nykytilasta ja kehitysnäkymistä

0.00 €

 

Palveluaukkoja ja paikallisia ratkaisuja. Osa I. Ehdotus maaseudun palveluohjelmaksi

0.00 €

 

Palveluaukkoja ja paikallisia ratkaisuja. Osa II. Esiselvitys-hankkeen keskeiset havainnot

0.00 €

 

Ruokapalvelukartoitus 2014 Kunnat joutuvat...

0.00 €

 

Kuntien elinkeinopolitiikan resurssien kohdentuminen vuonna 2016

0.00 €

 

Kuinka johtaa elinvoimaa? Viiden kaupungin...

0.00 €

 

Maaseutuvaikutusten arviointi työkaluna maakuntauudistuksessa -hanke

0.00 €

 

Kuntien työllisyydenhoidon panostukset vuonna 2017

0.00 €

 

Maaseudun infraisännöinti - kehittämistarpeet,...

0.00 €

 

Riktlinjer för bildningen 2030 Riktlinjer för...

0.00 €

 

Lasten hyvinvointi kunnan yhteiseksi asiaksi Osana...

0.00 €

 

Lastensuojelupalvelujen kustannukset ja hinnoittelu

0.00 €

 

Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen ...

0.00 €

 

Lastensuojelupalvelujen järjestäminen ja saatavuus Manner-Suomen kunnissa vuonna 2010

0.00 €

 

Panosta hyvinvointiin - se kannattaa! Suomen...

0.00 €

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen - Sote-järjestäjän työkalupakki

0.00 €

 

Kunta tarvitsee palvelustrategian Elinvoimaiselle...

0.00 €

 

Miksi arvioida kunnan palveluja? ARVI II Esimerkkejä valtuusto- ja lautakuntatason tavoitteista ja arvioinnista

0.00 €

 

Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

0.00 €

 

Kuntalaisen muuttuvat roolit Kuntalaisten huomioon...

0.00 €

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uusi ohjausjärjestelmä

0.00 €

 

Hyvällä johtamisella hallittu muutos. Arviointi lähipalveluista muuttuvissa rakenteissa

0.00 €

 

Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri Johtamisen...

0.00 €

 

Maakuntakonsernin johtaminen -kehittämisaloite ...

0.00 €

 

May I help you? Citizen-driven development as a...

0.00 €

 

Arjen pelastajat Asiakas- ja käyttäjälähtöistä...

0.00 €

 

Saavutettavuusopas, osa 1 ...

0.00 €

 

Kohti kumppanuuspohjaista PED-lähikehittämistä ...

0.00 €

 

Mitä hyvinvointi on kuntalaiselle? - ja miten kunta sen mahdollistaa?

0.00 €

 

Asiakaslähtöisyys päätöksenteossa Yhdessä...

0.00 €

 

Kuntien peruspalvelujen arviointihanke. Loppuraportti. Praksis 10

0.00 €

 

Kuntalaiset kunnallisten palvelujen arvioitsijoina. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 21

0.00 €

 

Rajapinnoilta yhdyspintoihin - kehittämisaloite kunnan ja maakunnan yhteistyöstä

0.00 €

 

Opiskeluhuollon verkostot ja yhdyspinnat tulevaisuuden kunnassa

0.00 €

 

Hyötyä, tietoa, elämyksiä - kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia

0.00 €

 

Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus ...

0.00 €

 

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa IV ...

0.00 €

 

Sivistyksen suunta 2030 Sivistyksen suunta on...

0.00 €

 

Yhteensovittaen tontteja ja palveluita Toimivien...

0.00 €

 

Tee oikeat valinnat yhdyskuntien kehittämisessä ...

0.00 €

 

Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta (OPUS)

0.00 €

 

Kaupunki-infran ylläpidon palveluiden tuotteistus ...

0.00 €

 

Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus Porin...

0.00 €

 

Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen Vesihuollon...

0.00 €

 

Toimivat yhdyskunnat - elinvoimaa ja elämisen laatua

0.00 €

 

Kuntainfran palveluiden tuotantotavat ...

0.00 €

 

Livskraft, tillväxt och sysselsättning – utmaningar för den kommunala ekonomin

0.00 €

 

Kloka val för utveckling av lokalsamhällena Av...

0.00 €

 

Fungerande lokalsamhällen - Livskraft och livskvalitet

0.00 €

 

Toimiva kunta. Hyvinvointia! Sivistystä! Elinvoimaa!

35.00 €

 

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen

18.00 €

 

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen, pdf-julkaisu

15.00 €

 

Kommunekonomin - nyckeln till ekonomisk planering ...

30.00 €

 

Kuntaviestinnän opas Ohjeet kunnan ja...

20.00 €

 

Handbok för kommunens kommunikation Anvisningar om...

20.00 €

 

Handbok för kommunens kommunikation Anvisningar om...

0.00 €

 

Kuntaviestinnän opas Ohjeet kunnan ja...

0.00 €

 

Päivähoito - kuntien kilpailuvaltti? Tutkimus lasten päivähoidosta vuosina 1996-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 46. Acta nro 165

0.00 €

 

Yhteistyötä kilpailuttamisen sijaan. Tutkimus vanhusten ja vammaisten palveluista KuntaSuomi 2004 -kunnissa. Acta nro 150

0.00 €

 

Ydinkunta-palvelukunta-malli palveluiden seudullisena tuotantotapana. Mallin sovellus Oulun seudulla Acta nro 154

0.00 €

 

Erilaistuvat työyhteisöt - palvelujen yksikkökustannukset 1995-99. Acta 149

0.00 €

 

Asiakkaat arvioitsijoina. Asiakkaiden tyytyväisyys kunnallisiin palveluihin vuonna 2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 51. Acta nro 171

0.00 €

 

Ulkoistaminen kunnissa. Acta nro 222 Oikeudellinen...

0.00 €

 

Kuntien palveluhankintojen murros. Acta nro 227 ...

0.00 €

 

Kunta ja käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta. Acta nro 230

0.00 €

 

Kuntalaiset ja kunnat muutoksessa. Acta nro 256 ...

0.00 €

 

Kuntatalouden ohjaus osana julkista taloutta. Acta nro 262

0.00 €

 

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuserojen syyt. Acta nro 266

0.00 €

 

Navigoivat kunnat. Acta nro 270 ARTTU2-ohjelman...

0.00 €

 

Kuntauudistukset leveämpiä hartioita etsimässä. Acta nro 273

0.00 €

 

Kuntalaiset keskiöön Oppaassa esitellään lyhyesti...

0.00 €

 

Järjestöt maakunnan kumppanina Opas on tarkoitettu...

0.00 €

 

Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään? ...

0.00 €

 

Miksi iäkäs ihminen lähtee päivystykseen? ...

0.00 €

 

Iäkkäät päivystyksen käyttäjinä 70 vuotta...

0.00 €

 

Elämän loppuvaiheen hyvä hoito tehostetussa palveluasumisessa

0.00 €

 

[1] [2] >>>

template_sideb

Suomen Kuntaliitto

PL 200
00101 HELSINKI
Puhelin (09) 7711

Kuntaliitto on kuntien yhteinen vahva vaikuttaja ja edunvalvoja,
kunnallisen itsehallinnon vahvistaja ja palvelujen uudistaja.

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta.

© 2012 Suomen Kuntaliitto