Etsi tuote:
   
 
 
Etusivu Julkaisut E-Julkaisut Ostoskori Toimitusehdot Yhteystiedot
 

E-Publikationer

Kloka beslutsfattare – friskare kommuninvånare

Kloka beslutsfattare – friskare kommuninvånareSammanfattning av handboken om miljöhälsa och samhällen
2016
Kloka val för utveckling av lokalsamhällena

Kloka val för utveckling av lokalsamhällenaAv broschyren framgår vad som är viktigt att beakta i olika beslutssituationer för att samordningen ska lyckas. Broschyren är i första hand tänkt för kommunala beslutsfattare.
2014. ISBN 978-952-293-213-6
Kom och bygg framtidens kommun

Kom och bygg framtidens kommunKommunen skapar själv sin framtid: genom sin verksamhet, sitt arbete och sina val formar och utvecklar kommunen sin verksamhetsmiljö. Framtidens kommun kommer att ha sju olika roller: bildnings-, välfärds-, delaktighets- och gemenskapsrollen och närings-, sysselsättnings-, livsmiljö- och självstyrelserollen samt utvecklingsoch
partnerskapsrollen.
2017. ISBN 978-952-293-467-3
Kommun- och servicestrukturreformen och nationalspråken

Kommun- och servicestrukturreformen och nationalspråken
Kommunala handlingars förvaringstider. Föreskrifter och rekommendationer

Kommunala handlingars förvaringstider. Föreskrifter och rekommendationerPublikationen omfattar följande fem delområden:
- Allmän förvaltning
- Ekonomiförvaltning
- Personal och förtroendevalda
- Materialfunktionen/logistik, bespisning, textil- och klädvårdnad
- Fastighets- och byggfunktionen
2002. ISBN 978-952-293-018-7
Kommunala handlingars förvaringstider. Föreskrifter och rekommendationer

Kommunala handlingars förvaringstider. Föreskrifter och rekommendationer12 Undervisningsväsendet
13 Bildningsväsendet
(annat än undervisningsväsendet)
2006. ISBN 978-952-293-355-3
Kommunala nämnder i Fastfinland 2009-2012

Kommunala nämnder i Fastfinland 2009-2012Denna publikation beskriver de kommunala nämnderna med ledamöter i Fastlandsfinland
under fullmäktiges mandattid 2009-2012. Uppgifterna gäller i huvudsak 2009 och baserar sig på de uppgifter kommunerna lämnat till Kommunförbundet.
2011
Kommunalt arbete och produktivitet

Kommunalt arbete och produktivitetPersonalens betydelse för resultatrikt service.
De kommunala beslutsfattarna och kommunkoncernernas ledning ställs under de kommande åren inför uppgiften att trygga servicen till kommuninvånarna och tillgången på kunnig arbetskraft och att hålla ekonomin i balans. Den offentliga servicen och därmed det kommunala arbetet står inför genomgripande förändringar. I publikationen tas upp åtgärder för att rekrytera nya anställda, främja längre arbetsliv för de nuvarande anställda och utveckla personalledningen, resultaten och arbetshälsan.
2012. ISBN 978-952-213-947-4
Kommunalval, kandidater och invalda år 2017

Kommunalval, kandidater och invalda  år 2017Kommunaktuellt publikationsserie nr 2/2019.
2019
Kommundirektörsavtal som ett ledningsverktyg

Kommundirektörsavtal som ett ledningsverktygKommunförbundet rekommenderar alla kommuner att införa ett kommundirektörsavtal.
2009. ISBN 978-952-213-449-3
Kommunekonomin mot 2020-talet

Kommunekonomin mot 2020-talet

Sakkunnigsynpunkter från Kommunalekonomiska enheten

Presentation av publikation


Kommunen tryggar invånarnas välfärd

Kommunen tryggar invånarnas välfärdEn komprimerad handbok om kommunens verksamhet och tjänster samt finansieringen av dem. I publikationen beskrivs kommunens roll när det gäller att trygga invånarnas vardag och tillhandahålla service, liksom också grunderna för finansieringen av den. Publikationen vänder sig särskilt till de politiska beslutsfattarna och den professionella ledningen i kommunerna.
2012. ISBN 978-952-213-951-1
Kommunen. En gemenskap mellan människor

Kommunen. En gemenskap mellan människorPublikationen är en utmärkt, komprimerad sammanställning av basfakta om kommunerna och kommunernas uppgifter.
2008. ISBN 978-952-213-402-8
Kommunens adressystem. Anvisningar och rekommendationer

Kommunens adressystem. Anvisningar och rekommendationerSom en del av informationssamhällets utveckling och verksamheten i samhället överlag blir det allt viktigare att ha tidsenliga adressuppgifter.
2007. ISBN 978-952-213-203-1
Kommunens ekonomi i balans - men hur?

Kommunens ekonomi i balans - men hur?

Den kommunala ekonomin är nu i sin helhet svag samtidigt som kommunerna står inför stora utmaningar. Skillnaderna mellan kommunerna är ändå stora. Att stirra på medeltal hjälper inte den enskilda kommunen framåt, det behövs en djupare analys. För detta ändamål har Kommunförbundets kommunalekonomiska enhet utvecklat ett kommunalekonomiskt konditionstest, som redan etablerats bland Kommunförbundets tjänster under det tidigare namnet Hälsogranskning av kommunens ekonomi.
2020. ISBN 978-952-293-704-9
Kommunens koncerndirektiv

Kommunens koncerndirektivDenna rekommendation om koncerndirektiv är en uppdatering av den tidigare rekommendationen från 2005.
2017
Kommunförbundets mål för Finlands EU-ordförandeskap 2019

Kommunförbundets mål för Finlands EU-ordförandeskap 2019Kommunförbundets EU-intressebevakning syftar till att påverka EU:s lagstiftningsprocess för att EU-lagstiftningen ska främja välfärden och livskraften för medborgarna, kommunerna och regionerna i unionen. I Kommunförbundets mål för EU-ordförandeskapet betonas bland annat betydelsen av EU:s följande programperiod 2021–2027 för kommunerna och landskapen.
2019
Kommunförbundets program för EU-valet 2019

Kommunförbundets program för EU-valet 2019De viktigaste målen i Kommunförbundets program för EU-valet gäller bland annat följande programperiod, klimat- och energipolitik, cirkulär ekonomi, välfärd, förebyggande av marginalisering, digitalisering, samt utbildningspolitik och språkkunskaper.
2019
Kommunförbundets välfärdspolitiska program. Nya riktlinjer för social- och hälsovården

Kommunförbundets välfärdspolitiska program. Nya riktlinjer för social- och hälsovårdenAv det välfärdspolitiska programmet framgår Kommunförbundets vision om hur kommunernas och kommuninvånarnas roll och ställning ser ut år 2025 inom social- och hälsovården, och också på ett bredare plan när det gäller att upprätthålla och främja välfärd och hälsa.
2015. ISBN 978-952-293-300-3
Kommuninvånaren i fokus - riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus - riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratinArbetet med att utveckla demokratin pågår oavbrutet. Med detta dokument vill vi sporra kommunerna till långsiktig utveckling av demokratin. I detta dokument framför vi olika perspektiv på utvecklingen av den kommunala demokratin som kommunen kan beakta i sitt utvecklingsarbete.
2015. ISBN 978-952-293-270-9
template_sideb

< [3] 4 5 6 >

Suomen Kuntaliitto

PL 200
00101 HELSINKI
Puhelin (09) 7711

Kuntaliitto on kuntien yhteinen vahva vaikuttaja ja edunvalvoja,
kunnallisen itsehallinnon vahvistaja ja palvelujen uudistaja.

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta.

© 2012 Suomen Kuntaliitto