Etsi tuote:
   
 
 
Etusivu Julkaisut E-Julkaisut Ostoskori Toimitusehdot Yhteystiedot
 

E-Publikationer

Kommuninvånarens många roller

Kommuninvånarens många rollerDet är viktigt att beakta kommuninvånarna och att öka interaktionen mellan kommunen och invånarna, men samtidigt bör man notera hur mångskiftande förhållandet mellan kommunen och dess invånare är. I denna publikation analyseras de olika roller som kommuninvånarna har i förhållande till
kommunen. Ny Kommun 2017 -publikation.
2010. ISBN 978-952-213-745-6
Kommuninvånarens roll i serviceutvecklingen

Kommuninvånarens roll i serviceutvecklingenKommunens verksamhet baserar sig på invånarnas delaktighet och inflytande. I publikationen behandlas nya modeller för medinflytande, där kommuninvånaren kan tas med i planeringen och utvecklingen av service.
2012. ISBN 978-952-213-949-8
Kommuninvånarna i fokus

Kommuninvånarna i fokusVerktyg för att engagera invånarna i utvecklingen av tjänster och i beslutsfattandet
2014. ISBN 978-952-293-238-9
Kommunledning 2015. Riktlinjer, innehåll och redskap

Kommunledning 2015. Riktlinjer, innehåll och redskapEtt gott ledarskap är en viktig strategisk framgångsfaktor som har en positiv inverkan på hela kommunens utveckling.
2009. ISBN 978-952-213-557-5
Korruption och etik i kommunen

Korruption och etik i kommunenKorruption och etik i kommunen är en kompakt presentation av begreppet korruption och hur den yttrar sig i kommunsektorn.
2018. ISBN 978-952-293-629-5
Kvinnornas rösträtt och valbarhet i kommunen under 100 år

Kvinnornas rösträtt och  valbarhet i kommunen  under 100 årDenna publikation är Kommunförbundets åtgärd i kampanjen 100 jämställdhetsgärningar, som är en del av 100 årsjubileet för Finlands självständighet år 2017.
2017
Ledning av kommunens verksamhet samt ägar- och koncernstyrning

Ledning av kommunens verksamhet samt ägar- och koncernstyrningMotiveringar till Kommunförbundets rekommendationer. Kommunförbundets rekommendationer är avsedda att ge kommunerna vägledning när de utarbetar egna anvisningar om koncern- och ägarstyrning samt riskhantering.
2015. ISBN 978-952-293-324-9
Levande demokrati i strukturreformen

Levande demokrati i strukturreformenEn levande och välfungerande kommundemokrati och en stärkt demokratisk styrning hör till de centrala målen i kommun- och servicestrukturreformen.
2007. ISBN 978-952-213-217-8
Livskraft, tillväxt och sysselsättning – utmaningar för den kommunala ekonomin

Livskraft, tillväxt och sysselsättning – utmaningar för den kommunala ekonominI den här publikationen går vi in på delfaktorer som påverkar livskraften, i första hand via den kommunala ekonomin.
2019. ISBN 978-952-293-648-6
Mall för förvaltningsstadga för landskapet

Mall för förvaltningsstadga för landskapetUtkast i april 2018
2018
Mall för grundavtal

Mall för grundavtalGrundavtalsmallen för samkommuner innehåller motiveringar med närmare redogörelser för vilka faktorer det lönar sig att beakta när ett grundavtal utarbetas. Det är meningen att de enskilda samkommunerna ska komplettera bestämmelserna i avtalsmallen.
2016. ISBN 978-952-293-425-3
Manual för utvärdering av servicen på svenska

Manual för utvärdering av servicen på svenskaManualen fokuserar på hur man kan utveckla servicen till kunderna på svenska i tvåspråkiga kommuner, vilket är både en rättighet för invånarna och en förutsättning för god förvaltning.
2007. ISBN 978-952-213-206-2
Markpolitiska verksamhetsprinciper och kommunens ekonomi - information till kommunala beslutsfattare

Markpolitiska verksamhetsprinciper och kommunens ekonomi - information till kommunala beslutsfattareKommunens planläggning och lösningar inom markpolitiken påverkar avsevärt kommunens ekonomi.
2009. ISBN 978-952-213-490-5
Medborgarbudget i kommuner och landskap

Medborgarbudget i kommuner och landskapI handboken presenteras olika sätt att tillämpa medborgarbudget. En och samma mall passar inte alla kommuner och landskap. Handboken är samtidigt den första finländska sammanfattningen av vad medborgarbudget innebär i praktiken.
2017. ISBN 978-952-293-524-3
Mervärde genom nätverk. Verktyg för effektivare nätverksarbete

Mervärde genom nätverk. Verktyg för effektivare nätverksarbeteVad eftersträvar Kommunförbundet med utvecklingen av nätverk? Målet med projektet VARVO, som fokuserar på effekter genom värdenätverk, är att stödja ett av Kommunförbundets strategiska utvecklingsspetsar: Vi stärker förbundets kompetenskapital genom att införa en ny nationell, nordisk, europeisk (EU) och internationell nätverksmodell.
2015. ISBN 978-952-293-310-2
Mångfald i kommunen. Handbok för främjande av likabehandling i kommunens verksamhet

Mångfald i kommunen. Handbok för främjande av likabehandling i kommunens verksamhetDen här handboken handlar om hur likabehandling främjas i kommunen, närmare bestämt om planeringen och genomförandet. Varje kommuninvånare är en individ. Oberoende av personrelaterade orsaker har var och en rätt att få service, vara delaktig och leva i en trygg och säker miljö. Likabehandlingsarbetet berör inte bara minoriteter. Det gör kommunen till en bättre plats för alla.
2019
Nationalspråksstrategin - Praktiska verktyg för kommuner och samkommuner

Nationalspråksstrategin - Praktiska verktyg för kommuner och samkommunerAvsikten med verktygen i nationalspråksstrategin är att hjälpa kommunala myndigheter, tjänsteinnehavare och arbetstagare att tillämpa språklagstiftningen i sitt arbete så att de grundläggande fri- och rättigheterna för finsk- och svenskspråkiga tillgodoses. Genom verktygen konkretiseras tillämpningen av språklagen i olika förvaltningsuppgifter.
2014. ISBN 978-952-293-202-0
Närservice - och vad är det för någonting?

Närservice - och vad är det för någonting?Men vad avses egentligen med termen närservice?
2015. ISBN 978-952-293-263-1
Närservicen förnyas. Strukturreform för kommuninvånarnas bästa

Närservicen förnyas. Strukturreform för kommuninvånarnas bästaHandboken presenterar lyckade metoder att förnya närservicen.
2009. ISBN 978-952-213-485-1
Organisationer som samarbetspartner till landskap

Organisationer som samarbetspartner till landskapModeller för uppbyggande av ett organisationsvänligt landskap.
Föreliggande guide bygger på de av regeringens propositioner och riktlinjer som är kända. Den är avsedd att användas som verktyg vid beredningen av landskapsreformen och den uppdateras enligt behov efter att regeringens propositioner gällande landskaps- och vårdreformen har behandlats i riksdagen.
2018. ISBN 978-952-293-609-7
template_sideb

< [4] 5 6 >

Suomen Kuntaliitto

PL 200
00101 HELSINKI
Puhelin (09) 7711

Kuntaliitto on kuntien yhteinen vahva vaikuttaja ja edunvalvoja,
kunnallisen itsehallinnon vahvistaja ja palvelujen uudistaja.

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta.

© 2012 Suomen Kuntaliitto