Etsi tuote:
   
 
 
Etusivu Julkaisut E-Julkaisut Ostoskori Toimitusehdot Yhteystiedot
 

KT:s publikationer

Lönerna och personalen i kommunsektorn, september 2019

Lönerna och personalen i kommunsektorn, september 2019

Statistikbroschyren innehåller statistik över personalen och lönerna i kommunsektorn. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på Statistikcentralens kommunala lönestatistik i oktober 2018.
2019

Hinta 0.00 €

 


Lönerna och personalen i kommunsektorn, september 2019

Lönerna och personalen i kommunsektorn, september 2019

Statistikbroschyren innehåller statistik över personalen och lönerna i kommunsektorn. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på Statistikcentralens kommunala lönestatistik i oktober 2018.
2019
Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2018 - 2019

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2018 - 2019Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) är det största avtalsområdet inom kommunsektorn.
2018. ISBN 978-952-293-569-4

Hinta 15.00 €

 


Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna rf 2018 - 2020

Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna rf 2018 - 2020Kollektivavtalet tillämpas inom AVAINTA Arbetsgivarna rf:s verksamhetsområde.
2018. ISBN 978-952-7231-10-4

Hinta 7.00 €

 


Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade 2018 - 2019

Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade 2018 - 2019Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) tillämpas på cirka 8 000 arbetstagare.
2018. ISBN 978-952-293-577-9

Hinta 11.00 €

 


Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal 2018 - 2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal 2018 - 2019Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) tillämpas på cirka 23 000 anställda. Avtalets största yrkesgrupp är personalen inom brand- och räddningsväsendet.
2018. ISBN 978-952-293-575-5

Hinta 11.00 €

 


Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2018 - 2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2018 - 2019Antalet lärare som omfattas av det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) uppgår till 62 000.
2018. ISBN 978-952-293-573-1

Hinta 13.00 €

 


Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare 2018 - 2019

Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare 2018 - 2019Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) omfattar 17 300 läkare i kommuner och i samkommuner.
2018. ISBN 978-952-293-571-7

Hinta 13.00 €

 


Lokala avtal i kommunsektorn – handbok för kommunala arbetsgivare

Lokala avtal i kommunsektorn – handbok för kommunala arbetsgivareKT:s handbok om lokala avtal utkom i ny reviderad upplaga i april 2017. Den svenska översättningen utkom i augusti. Av alla avtalsområden i Finland har kommunsektorn de största möjligheterna att ingå lokala avtal. Lokala avtal kan förbättra resultaten och tillgången till service och trygga arbetstillfällen.
2017. ISBN 978-952-293-488-8

Hinta 8.00 €

 


Mot bättre arbetsfördelning! Förändringar i uppgifter och arbetsfördelningar inom hälso- och sjukvården

Mot bättre arbetsfördelning! Förändringar i uppgifter och arbetsfördelningar inom hälso- och sjukvårdenHandboken om förändringar i uppgifter och arbetsfördelningar har utarbetats för att stödja utvecklingen av serviceproduktionen.
2016. ISBN 978-952-293-412-3

Hinta 10.00 €

 


Kommunala arbetstagare - Anställningshandbok för chefer

Kommunala arbetstagare - Anställningshandbok för cheferKommunala arbetstagare - Anställningshandbok för chefer har utkommit i ny reviderad upplaga. Handboken ersätter den tidigare handboken från 2008.
2015. ISBN 978-952-293-317-1

Hinta 8.00 €

 


Kommunala tjänsteinnehavare - Anställningshandbok för chefer

Kommunala tjänsteinnehavare - Anställningshandbok för cheferKommunala tjänsteinnehavare - Anställningshandbok för chefer har utkommit i ny reviderad upplaga.
Handboken ersätter den tidigare handboken från 2008.
2015. ISBN 978-952-293-277-8

Hinta 8.00 €

 


Konfliktanvisningar, Handbok för kommunala arbetsgivare

Konfliktanvisningar, Handbok för kommunala arbetsgivareEn handbok för kommunala arbetsgivare om tryggande av de kommunala verksamheterna vid en arbetskonflikt. Anvisningarna har uppdaterats i mars 2020. Den uppdaterade handboken ersätter de tidigare anvisningarna.
2020. ISBN 978-952-293-684-4
Årsberättelsen 2018

Årsberättelsen 2018De kommunala avtalsförhandlingarna nådde sin kulmen då vi fick till stånd ett förhandlingsresultat i början av år. Under förhandlingarna uppnådde vi arbetsfred. Avtalsperioden är två år och två månader och går ut i slutet av mars 2020.
2019
template_sideb

Järjestä
nimen mukaan

Suomen Kuntaliitto

PL 200
00101 HELSINKI
Puhelin (09) 7711

Kuntaliitto on kuntien yhteinen vahva vaikuttaja ja edunvalvoja,
kunnallisen itsehallinnon vahvistaja ja palvelujen uudistaja.

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta.

© 2012 Suomen Kuntaliitto