Etsi tuote:
   
 
 
Etusivu Julkaisut E-Julkaisut Ostoskori Toimitusehdot Yhteystiedot
 

Suomen Kuntaliitto

Levande demokrati i strukturreformen

Levande demokrati i strukturreformenEn levande och välfungerande kommundemokrati och en stärkt demokratisk styrning hör till de centrala målen i kommun- och servicestrukturreformen.

Reformen kommer att påverka den kommunala demokratin på många olika sätt. En viktig fråga är om vi genom kommun- och servicestrukturreformen lyckas förenkla lokalförvaltningens invecklade strukturer och samarbetsförfaranden eller om det kommunala verksamhetsfältet bara blir mer komplicerat.
P>
Fullmäktigeledamöterna är nyckelaktörer i kommun- och servicestrukturreformen. Ledamöterna måste ha en vision om hur reformen ska genomföras och vilka effekter den har på kommunernas verksamhet. De måste också sörja för att kommuninvånarna medverkar i genomförandet av reformen.
P>
Handboken tar upp frågor som ur demokratins synvinkel är centrala i kommun- och servicestrukturreformen. I handboken behandlas bl.a. vi-andans betydelse för demokratins livskraft, de förtroendevaldas och fullmäktiges roll som förändringsledare och utvecklingen av kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka. Kommunernas mångfasetterade samarbete och kommunsammanslagningar behandlas ingående ur demokratins perspektiv. I handboken presenteras också flera exempel på utvecklingsverksamhet som anknyter till fungerande demokrati i kommunerna.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1207
ISBN 978-952-213-217-8
Vuosi 2007
Kustantaja Finlands Kommunförbund
Avainsanatdemokratia, kunta- ja palvelurakenneuudistus, kuntaliitokset

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 901 kB

template_sideb

Suomen Kuntaliitto

PL 200
00101 HELSINKI
Puhelin (09) 7711

Kuntaliitto on kuntien yhteinen vahva vaikuttaja ja edunvalvoja,
kunnallisen itsehallinnon vahvistaja ja palvelujen uudistaja.

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta.

© 2012 Suomen Kuntaliitto