Etsi tuote:
   
 
 
Etusivu Julkaisut E-Julkaisut Ostoskori Toimitusehdot Yhteystiedot
 

Bokföringsnämndens kommunsektion. Arbets- och näringsministeriet

Allmän anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner

Allmän anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommunerAnvisningen behandlar det lagstadgade innehållet i bokslutet och den ersätter Kommunsektionens tidigare anvisning med samma namn som gavs ut år 2017. Kommunerna och samkommunerna ska iaktta den nya allmänna anvisningen i sina bokslut fr.o.m. räkenskapsperioden 2019.

I den nya anvisningen har bland annat följande preciseringar gjorts:
- Kommunens bokslut kan också undertecknas och förvaras elektroniskt
- Nya nyckeltal i bokslutet: Kalkylmässigt låneskötselbidrag, Lån och hyresansvar 31.12 samt Lån och hyresansvar, euro/invånare, samtidigt har nyckeltalet Skulder och ansvar i procent av driftsinkomsterna, % slopats
- För att bokslutskalkylerna och nyckeltalen ska ge en rättvisande bild kan det också behövas en presentation av uppgifter från tidigare räkenskapsperioder
- Till avsnittet Redogörelse för hur kommunens interna kontroll och riskhantering har ordnats har lagts ett nytt stycke: Centrala slutledningar och utveckling av den interna kontrollen under ekonomiplaneringsperioden.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 2023
ISBN 978-952-293-678-3
Vuosi 2019
Kustantaja Finlands Kommunförbund
Avainsanatkirjanpito, konsernit, kunnallistalous, kunnat, kuntayhtymät, tilinpäätös, konsernitilinpito, toimintakertomukset

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 703 kB

template_sideb

Suomen Kuntaliitto

PL 200
00101 HELSINKI
Puhelin (09) 7711

Kuntaliitto on kuntien yhteinen vahva vaikuttaja ja edunvalvoja,
kunnallisen itsehallinnon vahvistaja ja palvelujen uudistaja.

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta.

© 2012 Suomen Kuntaliitto